PROGRAMI ISHRANE I TRENINGA

MRŠAVLJENJE

ŠTA ĆEMO PRVO URADITI...

1. PRORAČUN TELESNE MASNOĆE

Merenje obima tela, telesne visine i težine su parametri za odredjivanje procenta telesne masnoće. Merenje se radi na početku da bi se odredio unos ugljenih hidrata, masti i belančevina u programu ishrane. Telesna masnoća, zdravstvno stanje, fizička kondicija i dnevne aktivnosti odredjuju način i jačinu treninga, Odnosi izmedju masne mase tela (esencijalna i neesencijalna masna masa) i nemasne mase tela (zbir težina kostiju, mižića i zglobova) odredjuju količinu unosa makronutritivnih elemenata.

2. INDIVIDUALNI PROGRAM ISHRANE

Program ishrane je individualan i radi se na osnovu procenta telesne masnoće, dnevne kalorijske potrošnje i cilja. Namirnice u programu mogu da budu izbor, ali količina i kombinovanje ugljenih hidrata, masti i belančevina se prilagodjava svakom klijentu. Osnova programa je da se pronadje optimalna količina.

3. INDIVIDUALNI PROGRAM TRENINGA

Individualni program treninga zavisi od zdravstvenog stanja, fizičke kondicije i cilja svakog klijenta. Napredak se prati i program se individualno prilagodjava. Način organizovanja treninga može da bude individulano, vodjeno, grupno ili online praćenje.

4. POKLON - knjiga Želite li da mršavite?

autor Branislava Jevtović

PROGRAMI ISHRANE

Programi ishrane koji su individualno prilagodjeni telesnoj konstituciji i dnevnim aktivnostima, Kada kažem “prilagodjen” mislim da program ishrane mora da bude uskladjen i da Vam na prvom mestu odgovaraju namirnice koje koristite, da ih ima u dovoljnim količinama i što je najvažnije glad koja traje ili koja treba da se trpi ne treba da bude prisutna.

IZDRAČUNAVANJE PROCENTA TELESNE MASNOĆE – OSNOV PROGRAMA

Svima je poznato da je mišić teži od masne mase i da vaga nije parametar za gubljenje masti. Ukupan procenat telesne masnoće (esencijalna i neesencijalna masnoća) kod žena treba da bude 20 do 24 %, a kod muškaraca 18 do 22 %.Izračunavanje masne i nemasne mase tela je drugi važan i ujedno i najvažniji parametar u pravljenju programa ishrane. Nemasna masa tela je zbir izmedju kostiju , mišića i zglobova, Na osnovu tih proračuna se radi unos makronutritivnih elemenata (ugljenih hidrata, masti i belančevina).  Sve to treba da bude uskladjeno sa dnevnih aktivnostima, energetskim potrebama i ciljem koji želite da postignete.

ŠTA DOBIJATE INDIVIDUALNIM PROGRAMOM ISHRANE

  • PRORAČUN TELESNE MASNOĆE – ODNOSI IZMEDJU MASNE I NEMASNE MASE TELA
  • PRORAČUN TAČNOG UNOSA MASTI, BELANČEVINA I UGLJENIH HIDRATA U JEDNOM OBROKU
  • ISHRANA SE FORMIRA SA NAMIRNICAMA KOJE KORISTITE
  • UVEK STE SITI I IMATE DOVOLJNO ENERGIJE
  • DOBAR RASPORED OBROKA
  • MOGUĆNOST IZBORA
  • SIGURAN NAPREDAK
  • BAR 4.5 kg MANJE SVAKOG MESECA

PROGRAMI TRENINGA

Programi treninga za korekciju telesne težine imaju osnovu pravilan balans namirnica i dobar režim ishrane uklopljen sa dnevnim aktivnostima. Svaki program mršavljenja je najbolje kada je individualno prilagodjen. Tačan unos svih makro i mikronutritivnih elemenata sa energetskom potrošnjom je sigurno zdrav rezultat. Dijeta treba da obezbedi dovoljne količine hranljivih materija i dovoljan kalorijski unos. Trajni rezultati su jedino mogući sa pravilnim balansom ishrane i treninga.

Programi treninga u zoni srčane frekvencije za mršavljenje

Uklapanje srčane frekvencije sa treningom i izračunavanje koji su parametri za postizanje cilja, su siguran, brz i bezbedan način. Zona srčane frekvencije, kada želite da mršavite, je 65 do 75 % od maksimalne. Izračunavanje i uklapanje vežbi i programa treba da bude takav da većinu vremena u treningu budete u željenoj zoni. Pravilna ishrana uklopljena sa odgovarajućom zonom je NAJBOLJI I NAJSIGURNIJI NAČIN ZA MRŠAVLjENjE. 

 

INDIVIDUALNI PROGRAM

* PRORAČUN TELESNE MASNOĆE - uključen u cenu
* PROGRAM ISHRANE - uključen u cenu
* 12 TRENINGA - 1 osoba u terminu
- MESEČNO PRAĆENJE REZULTATE - uključeno u cenu
* POKLON KNJIGA - Želite li da mršavite

VODJENI PROGRAM

* PRORAČUN TELESNE MASNOĆE - uključen u cenu
* 12 TERMINA TRENINGA - 3 osobe u terminu
* POKLON KNJIGA - Želite li da mršavite

GRUPNI PROGRAM

Grupni programi

ONLINE TRENING

* PRORAČUN TELESNE MASNOĆE - uključen u cenu
* PROGRAM ISHRANE - uključen u cenu
* 12 TERMINA TRENINGA - 1 osoba u terminu
* MESEČNO PRAĆENJE REZULTATA - uključeno u cenu
* POKLON KNJIGA - Želite li da mršavite

PROVERE I MERENJE