SKOLIOZA KIČMENOG STUBA

SKOLIOZA KIČMENOG STUBA

Skolioza – scoliosis je bočna (lateralna) devijacija kičmenog stuba izražena u frontalnoj ravni.  Može da ima blaži oblik, a često i komplikovan kada predstavlja ozbiljan poremećaj za aktivne i pasivne delove tela. Ako se na vreme ne otrkrije i sanira može da dovede do telesne unakaženosti zbog izraženih deformacija na pršljenovima i rebarnim lukovima.

Kineziterapija skolioza i skoliotičnog lošeg držanja podrazumeva adekvatan izbor programa vežbi. Ovaj deformitet je specifičan i smatra se kompleksnijim iz razloga što se vežbanje razlikuje za desnu i levu stranu tela u zavisnosti od konveksne i konkavne strane.Kineziterapija skolioza se prvenstveno bazira na anamnezi.

Razlikuje se nekoliko vrsta skolioza…

Prema svojoj lokalizaciji , odnosno prema veličini zahvaćenih delova kičmenog stuba, delimo ih:

  • torakalna skolioza kod koje se celo telo iskrivilo u levu ili desnu tranu. Konveksni ugao odredjuje stranu skolioze.
  • parcijalna skolioza zahvata samo pojedine delove kičmenog stuba
  • kompenzatorna skolioza kod koje se jedan deo kičmenog stuba krivi u jednu stranu , a drugi u drugu. Tzv S skolioza. ili duplex . Ovde dodajemo i triplex skoliozu gde je zakrivljenje u kičmenog stuba u više pravaca.
www.zdravaledjakinezi.in.rs
Podela prema izgledu koštanih struktura je fukcionalna ili strukturalna skolioza.

Patološka zakrivljenja kičmenog stuba u kojima krivine nisu fiksirane, a rotacija pršljenova je mala ili je nema, ugao ne prelazi 10 do 15 stepeni je FUNKCIONALNA SKOLIOZA. Ova vrsta promena se isključivo tretira korektivnim programmima vežbanja.

STRUKTURALNE SKOLIOZE su posledica degenerativnih promena na kičmenom stubu. Ovu vrstu skolioza karakteriše promena struktura kičmenog stuba i rotacija pršljenova.

Primena odgovarajućih vežbi zavisiće od deformiteta, uzrasta, lokalizacije i stepena izraženih promena.

Skoliotično loše držanje je funkcionalni poremećaj koji se ispravlja programom vežbi i autokorekcijom svakodnevnih aktivnosti. ( http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/dobro-drzanje-tela-dobra-postura/). Korekcija statike u mirovanju i pri hodanju. Treba korigovati sve aktivnosti koji dovode kičmeni stub u nepravilan položaj. Izbor vežbi je sa akcentom na toniziranje i jačanje oslabljene muskulature uz istezanje suprotne, koja je skraćena. Izbor vežbi u početnom delu je sastavljeno od jednostavnih vežbi lakih za praćenje. Kasnije se ubacuju i pomoćni rekviziti i intenzitet pokkreta se povećava. Skoliotično loše držanje ima dobre rezultate kod primene kineziterapisjskog programa.

 

video https://www.youtube.com/watch?v=43clz9DHhhw

više o korektivnom vežbanju http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/korektivno-vezbanje/

više o ciljevima kineziterapije http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/kineziterapija-lecenje-pokretom/

 

Branislava Jevtović, viši sportski trener , fizioterapeut