PROGRAMI ISHRANE I TRENINGA

MRŠAVLJENJE

MRŠAVLJENJE

ŠTA ĆEMO PRVO URADITI...

PRORAČUN I PROGRAM

PRORAČUN TELESNE MASNOĆE

Merenje obima tela, telesne visine i težine su parametri za odredjivanje procenta telesne masnoće. Merenje se radi na početku da bi se odredio unos ugljenih hidrata, masti i belančevina u programu ishrane. Telesna masnoća, zdravstvno stanje, fizička kondicija i dnevne aktivnosti odredjuju način i jačinu treninga, Odnosi izmedju masne mase tela (esencijalna i neesencijalna masna masa) i nemasne mase tela (zbir težina kostiju, mižića i zglobova) odredjuju količinu unosa makronutritivnih elemenata.

INDIVIDUALNI PROGRAM ISHRANE

Program ishrane je individualan i radi se na osnovu procenta telesne masnoće, dnevne kalorijske potrošnje i cilja. Namirnice u programu mogu da budu izbor, ali količina i kombinovanje ugljenih hidrata, masti i belančevina se prilagodjava svakom klijentu. Osnova programa je da se pronadje optimalna količina.

INDIVIDUALNI PROGRAM TRENINGA

Individualni program treninga zavisi od zdravstvenog stanja, fizičke kondicije i cilja svakog klijenta. Napredak se prati i program se individualno prilagodjava. Način organizovanja treninga može da bude individulano, vodjeno, grupno ili online praćenje.

KNJIGA - PROGRAMI MRŠAVLJENJA

autor Branislava Jevtović

ISHRANA
PLAN ISHRANE

PROGRAMI ISHRANE

Programi ishrane koji su individualno prilagodjeni telesnoj konstituciji i dnevnim aktivnostima, Kada kažem “prilagodjen” mislim da program ishrane mora da bude uskladjen i da Vam na prvom mestu odgovaraju namirnice koje koristite, da ih ima u dovoljnim količinama i što je najvažnije glad koja traje ili koja treba da se trpi ne treba da bude prisutna.

IZDRAČUNAVANJE PROCENTA TELESNE MASNOĆE – OSNOV PROGRAMA

Svima je poznato da je mišić teži od masne mase i da vaga nije parametar za gubljenje masti. Ukupan procenat telesne masnoće (esencijalna i neesencijalna masnoća) kod žena treba da bude 20 do 24 %, a kod muškaraca 18 do 22 %.Izračunavanje masne i nemasne mase tela je drugi važan i ujedno i najvažniji parametar u pravljenju programa ishrane. Nemasna masa tela je zbir izmedju kostiju , mišića i zglobova, Na osnovu tih proračuna se radi unos makronutritivnih elemenata (ugljenih hidrata, masti i belančevina).  Sve to treba da bude uskladjeno sa dnevnih aktivnostima, energetskim potrebama i ciljem koji želite da postignete.

ŠTA DOBIJATE INDIVIDUALNIM PROGRAMOM ISHRANE

  • PRORAČUN TELESNE MASNOĆE – ODNOSI IZMEDJU MASNE I NEMASNE MASE TELA
  • PRORAČUN TAČNOG UNOSA MASTI, BELANČEVINA I UGLJENIH HIDRATA U JEDNOM OBROKU
  • ISHRANA SE FORMIRA SA NAMIRNICAMA KOJE KORISTITE
  • UVEK STE SITI I IMATE DOVOLJNO ENERGIJE
  • DOBAR RASPORED OBROKA
  • MOGUĆNOST IZBORA
  • SIGURAN NAPREDAK
  • BAR 4.5 kg MANJE SVAKOG MESECA
TRENING
PROGRAM

PROGRAMI TRENINGA

Programi treninga za korekciju telesne težine imaju osnovu pravilan balans namirnica i dobar režim ishrane uklopljen sa dnevnim aktivnostima. Svaki program mršavljenja je najbolje kada je individualno prilagodjen. Tačan unos svih makro i mikronutritivnih elemenata sa energetskom potrošnjom je sigurno zdrav rezultat. Dijeta treba da obezbedi dovoljne količine hranljivih materija i dovoljan kalorijski unos. Trajni rezultati su jedino mogući sa pravilnim balansom ishrane i treninga.

Programi treninga u zoni srčane frekvencije za mršavljenje

Uklapanje srčane frekvencije sa treningom i izračunavanje koji su parametri za postizanje cilja, su siguran, brz i bezbedan način. Zona srčane frekvencije, kada želite da mršavite, je 65 do 75 % od maksimalne. Izračunavanje i uklapanje vežbi i programa treba da bude takav da većinu vremena u treningu budete u željenoj zoni. Pravilna ishrana uklopljena sa odgovarajućom zonom je NAJBOLJI I NAJSIGURNIJI NAČIN ZA MRŠAVLjENjE. 

 

INDIVIDUALNI PROGRAM

* PRORAČUN TELESNE MASNOĆE - uključen u cenu
* PROGRAM ISHRANE - uključen u cenu
* 12 TRENINGA - 1 osoba u terminu
- MESEČNO PRAĆENJE REZULTATE - uključeno u cenu
* POKLON KNJIGA - Želite li da mršavite

VODJENI PROGRAM

* PRORAČUN TELESNE MASNOĆE - uključen u cenu
* 12 TERMINA TRENINGA - 3 osobe u terminu
* POKLON KNJIGA - Želite li da mršavite

GRUPNI PROGRAM

Grupni programi

ONLINE TRENING

* PRORAČUN TELESNE MASNOĆE - uključen u cenu
* PROGRAM ISHRANE - uključen u cenu
* 12 TERMINA TRENINGA - 1 osoba u terminu
* MESEČNO PRAĆENJE REZULTATA - uključeno u cenu
* POKLON KNJIGA - Želite li da mršavite

MERENJE

PROVERE I MERENJE

Počinjemo sa proračunima i sva praćenja i promene se prate u toku meseca. Ovo je najbolji način. Poznato je da vaga nije parametar za postignut rezutat, jer je mišić teži od masne mase tela. Nemasna masa tela je zbir izmedju kostiju, mišića i zglobova. Promenom načina života i uvodjenjem redovne fizičke aktivnosti ( tri puta nedlejno po sat vremena) dolazi do promena struktura tela. Mišići dobijaju svoj oblik. Masne naslage se tope i izgled se menja. Može se dogoditi da vaga ne pokazuje promene, a da se na proračunima u odnosima masne i nemasne mase tela vide rezultati. Rezultati su i vizuelno vidljivi. Zato su praćenja i merenja veoma važna.

BRANISLAVA JEVTOVIĆ

Branislava Jevtović

viši sportski trener, fizioterapeut

autor knjige Želite li da mršavite

osnivač Fit Elenenta

 

 

KONTAKT