KINEZITERAPIJA

KOREKTIVNO VEŽBANJE

Korektivno vežbanje predstavlja osnovni vid delovanja kod prevencije i otklanjanja defotmiteta tela. Korektivne vežbe su terapeutske vežbe koje su sastavni deo kineziterapijskih programa. U velikoj većini slučajeva je i jedina mera koja se sprovodi. Može da se sprovodi kao osnovni program, kada se radi o prevencijama, u ostalim slučajevima se program izradjuje na osnovu anamneze i tačnih podataka o telesnom stanju.

Deformiteti tela mogu da budu funkcionalni i strukturalni. Kod funkcionalnih deformiteta se radi o navikama koje se obavljaju u svakodnevnom životu i neadekvatnom mišićnom angažovanju. Najčešće ovu vrstu promena srećemo kod dece školskog uzrasta. Navike koje se formiraju u ranijem uzrastu kasnije mogu da prouzrokuju promene u telesnom držanju. Ukoliko se ne tretiraju funkcionalne promene mogu da predju u stadijum strukturalnih. Tada govorimo o promenama na strukturama koje zahtevaju obavezan kineziterapijski program. Promene koje nastaju dok traje faza rasta se mnogo lakše ispravljaju. Preventiva je najbolji lek. Posetite sajt za informacije o uspostavljanju zdravih navika kod dece www.fitelement.in.rs

ZAKAŽITE TERMIN kineziterapija

KOREKTIVNO VEŽBANJE – deformiteti kičenog stuba

Odstupanja u držanju kičmenog stuba su moguća i manifestuju se na sledeći način

KIFOZA je pogrbljenost i najčešće je lokalizovana u grudnom delu kičmenog stuba. Predstavlja posturalni ili telesni deformitet na aktivnim i pasivnim strukturama kičmenog stuba. Konveksitet krivine je okrenut prema nazad i dijagnostikuje se u sagitalnoj ( bočna strana ) ravni. Vrlo često se javlja u kombinaciji sa lorodozom, jer odstupanja u jednom pravcu često povlače i ostala odstupanja. Kifotično držanje torakalnog dela kičme je praćeno i poremećajem držanja glave, koja je pomerena unapred (proturzija). Više o kifozi na linku http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/kifoza/

DEFORMITETI KIČMENOG STUBA

SKOLIOZA je bočna (lateralna) devijacija kičmenog stuba izražena u frontalnoj ravni.  Može da ima blaži oblik, a često i komplikovan kada predstavlja ozbiljan poremećaj za aktivne i pasivne delove tela. Ako se na vreme ne otrkrije i sanira može da dovede do telesne unakaženosti zbog izraženih deformacija na pršljenovima i rebarnim lukovima. Više o skoliozi http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/skolioza/

LORDOZA kičmenog stuba fiziološki se može konstatovati u vratnom i lumbalnom delu. Krivina u vratnom delu ne sme biti veća od 3 do  4 cm, a u slabinskom 4 do  5 cm. Lordoza se manifestuje naglašenim konkavitetom koji je usmeren nazad, lokalizovan najčešće u lumbalnom delu kičme. Po načinu nastanka lordoza može biti urodjena ili stečena. Više o lordozi http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/

Kineziterapija kod deformiteta kičmenog stuba mora da bude individualno prilagodjena. Radi se o grupama mišića koje su oslabljenje i drugim koje su skraćene. Za svaku od ove grupe postoji način angažovanja da bi se doformitet ispravio. Primena odgovarajućih vežbi zavisiče od deformiteta, uzrasta, lokalizacije i stepena izraženih promena. 

KOREKTIVNE VEŽBE
http://WWW.ZDRAVALEDJAKINEZI.IN.RS
KINEZITERAPIJA SKOLIOZE I SKOLIOTIČNOG LOŠEG DRŽANJA

Skoliotično loše držanje je funkcionalni poremećaj koji se ispravlja programom vežbi i autokorekcijom svakodnevnih aktivnosti. (http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/dobro-drzanje-tela-dobra-postura/). Korekcija statike u mirovanju i pri hodanju. Treba korigovati sve aktivnosti koji dovode kičmeni stub u nepravilan položaj. Izbor vežbi je sa akcentom na toniziranje i jačanje oslabljene muskulature uz istezanje suprotne, koja je skraćena. Izbor vežbi u početnom delu je sastavljeno od jednostavnih vežbi lakih za praćenje. Kasnije se ubacuju i pomoćni rekviziti i intenzitet pokkreta se povećava. Koriste se i simetrične i asimetrične vežbe. Skoliotično loše držanje ima dobre rezultate kod primene kineziterapijskog programa.

Strukturalne skolioze zahtevaju individualni pristup u izradi kineziterapijskog programa. Uvodne vežbe, vežbe istezanja i vežbe jačanja u zavisnosti od vrste i uglova. Vežbe se rade duži vremenski period u kontinuitetu. Strukturalne skolioze zahtevaju individualni pristup u izradi kineziterapijskog programa. Uvodne vežbe, vežbe istezanja i vežbe jačanja u zavisnosti od vrste i uglova. Vežbe se rade duži vremenski period u kontinuitetu. Video primer vežbi https://www.youtube.com/watch?v=43clz9DHhhw

ZAKAŽITE TERMIN kineziterapija

KINEZITERAPIJA KOD LORDOZE I LORDOTIČNOG LOŠEG DRŽANJA

Sastoji od uvodnih vežbi, vežbi istezanja i jačanja, vežbi disanja i relaksacije. Autokorekcija držanja tela se svakodnevno uvežbava. Odabir odgovarajućih aktivnosti kao plivanje, košarka, odbojka.. Jačanje trbušnog zida koji je sa ovim deformitetom oslabljen, ako i oslabljen gluteus maksimus. Mišići koji su skračeni su opružači kičmenog stuba i prednji bedreni mišić.

Kineziterapijski program se sprovodi sa laganim vežbama uz stezanje i pravilno disanje. Kasnije se vežbe dopunjuju sa rekvizitima i potrebnim korekcijama u intenzitetu samog vežbanja.

INDIKOVANE I KONTRAINDIKOVANE VEŽBE u uvodnoj fazi časa terapeutskih vežbi su osnova za pravilno formiranje programa.

KINEZITERAPIJA KIFOZA I KIFOTIČNOG LOŠEG DRŽANJA

Kontraindikovana su sva udaljavanja lopatica jedne od druge Indikovane su sve vežbe sa kojima se izvode simetrični pokreti ruku prilikom kojih dolazi do priblizavanja lopatica jedna ka drugoj. Sve vežbe koje se izvode simetričnim pokretima ruku u zaručenju.  Vežbe koje su simetrične i koje utiču na hiperekstenziju trupa.

Vežbe jačanja su na dubokim fleksorima glave i vrata, opružačima torakalne kičme, romboidnim mišićima, trapezasti srednji i donji snop, spoljašnjim rotatorima nadllakta, deltroideus pars spinata i latisimus dorsi.

Primer video vežbi za kifozu https://www.youtube.com/watch?v=JiawGdB8QxU&list=UUem-fycwVEvDraV_ZRY7WFg&index