KIFOZA

Kifoza kineziterapija su u prevenciji i lečenju zajedno uključeni od samog početka procesa.

Kifoza – kyphosis je pogrbljenost i najčešće je lokalizovana u grudnom delu kičmenog stuba. Predstavlja posturalni ili telesni deformitet na aktivnim i pasivnim strukturama kičmenog stuba. Konveksitet krivine je okrenut prema nazad i dijagnostikuje se u sagitalnoj ( bočna strana ) ravni. Vrlo često se javlja u kombinaciji sa lorodozom, jer odstupanja u jednom pravcu često povlače i ostala odstupanja. Kifotično držanje torakalnog dela kičme je praćeno i poremećajem držanja glave, koja je pomerena unapred (proturzija).

Kifoza po svom poreklu može biti urodjena ili stečena. Stečene mogu biti kao posledica rahitisa ili loših navika držanja tela. Uzroci nastanka kifoze su dugo održavanje pognutog položaja ili prilikom radnih zadataka ili prilikom hodanja, sedenja u relaksaciji. Kod adolescenata je nagli rast jedan od uzročnika. Više o pravilnom izvodjenju dnevnih aktivnosti pročitajte:  http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/pravilno-izvodjenje/

Na osnovu stepena oštećenja koštano-zglobno-mišićnog sistema kifoze se mogu podeliti u dve grupe:  FUNKCIONALNE kod kojih je zahvaćen samo mišićni sistem. U ovoj grupi imamo lakše i teže ( I i II stepen) fukcionalne kifoze. STRUKTURALNE kifoze imaju promene na koštanom sistemu.

Kifoza može da bude oštorougaona, kada je zahvaćeno 3 do 5 pršljenova, tupougaona, kada je zahvaćeno više pršljenova. Takodje može da budu i delimična ili totalna.

KIFOZA
Klinička slika kifotičnog lošeg držanja
  • položaj glave je pomeren unapred, značajno su oslabljeni duboki fleksori glave i vrata
  • ramena su pomerena napred, mišići grudnog dela i prednjeg ramenog pojasa su skraćeni
  • kičmeni stub u grudnom (torakalnom) delu ima konveksitet prema nazad, što ukazuje  na oslabljenu ledjnu muskulaturu
  • smanjena je pokretljivost u gornjem torakalnom delu kičemenog stuba
  • lopatice su udaljene i odvojene (abdukovane)
  • grudni koš je blago uvučen ili ravan
  • tbušni zid je slab i sraćenje zadnje lože buta
  • stopala imaju funkcionalnu slabost

MIŠIĆNI DISBALANS kod kifoze : skraćena muskulatura ekstenzora glave i vrata, muskulatura elevatora ramena, prednji interkostalni (medjurebarni) mišići, unutrašnji rotatori nadlakta. Oslabljeni (izduženi) su duboki fleksori glave i vrata, aduktori i depresori lopatica, ekstenzori torakalne kičme, abduktori i spoljni rotatori nadlakta.

Problemi smetnje su posledica napetosti i umora ligamenata i mišića, iritacije zglovnih površina, napredovanja degenerativnih promena, kompresije krvinih sudova i korena nerava. Glavobolje i bolovi u vratnom (cervikalnom) delu i gornje grudnom (torakalnom) su česti simptomi. Kasnije se bolovi šire u lumbalnu i lumbalno-sakralni deo kičmenog stuba i kolena.

Kineziterapija kifotičnog držanja

Lečenje kifotičnog držanja se sprovodi uz adekvatan program vežbanja,  gde se pravilno odredjuju vežbe za jačanje oslabljenih mišića.  Vodi se računa i o adekvatnom izboru pokreta za skraćenu grupu mišića. Redovnost je kao i kod ostalih deformiteta obavezna.

Terapeutsko vežbanje se sastoji od uvodnih vežbi, vežbi istezanja skraćene muskulature i jačanja oslabljene muskulature. Vežbe disanja i relaksacije. Autokorekcija držanja glave, vrata i ledja se prvo uči ispred ogledala, a kasnije bez ogledala. Savetuje se plivanje, odbojka, košarka, atletika, pravilno nošenje školske torbe, spavanje na ravnom sa niskim uzglavljem, korekcija nepravilnog izvodjenja dnevnih aktivnosti.

Više o kineziterapiji kod kifoze pročitajte na linku http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/kineziterapija-kifoza/

Pogledajte video https://www.youtube.com/watch?v=JiawGdB8Qx

više o kineziterapiji na sajtu http://www.zdravaledjakinezi.in.rs

PROGRAMI ZA DECU www.fitelement.in.rs

 

BRANISLAVA JEVTOVIĆ, viši sportski trener, fizioterapeut