TELESNA MASNOĆA

TELESNA MASNOĆA

TELESNA MASNOĆA

NISU SVE MASTI VIŠAK

Telesna masnoća i idealna težina? U kakvom odnosu je idealni raspored izmedju masne mase i nemasne mase tela? Da li postoji idealni parametar za ova odredjivanja? Kada govorimo o telesnoj masnoći najvažniji je da znamo da u njenom okviru imamo i esencijalnu masnoću. Ona kod žena iznosi oko 10 do 13%, a kod muškaraca oko 5 %. Ispod ovih granica nije dozvoljeno skidati telesnu masnoću. Poznato je da proporcija potkožnog masnog tkiva prema ukupnoj količini telesnih masti varira izmedju polova, etničkih grupa i starosnih kategorija. Ipak, postoje i osnovni proračuni za izračunavanje telesne masnoće i težine ostalih delova tela.

Telesne masti mogu da se nalaze u potkožnom tkivu (masno tkivo) i u unutrašnjosti trbušne duplje (viscelarne masti). Nastanak zdravstvenih oboljenja, kao posledice nagomilane veće količine telesne masnoće, su većim delom od viscelatne masti. Ona je u odredjenom procentu neophodna i pruža zaštitnu ulogu organima.

ZAŠTO JE VAŽNA TELESNA MASNOĆA ?

Telesna masnoća predstavlja energetski depo organizma. Hrana i njena energetska vrednost su energija za zadovoljnje dnevnih potreba organizma. Svaki višak koji nije iskorišćen organizam deponuje u masnom tkivu. Kilogram telesnih masti ima energetski ekvivalent oko 7000 kalorija. Više kalorija u organizmu se taloži u obliku molekula triglicerida u masnim želijama. Neki ljudi imaju veći broj adipoznih (masnih ) ćelija koje su spremne da deponuju masti. Masne ćelije mogu da se umnože ili povećaju, a preterani unos hrane može da stimuliše takav porast. Preterana ishrana deteta u prvim godinama života stimuliše razvoj većeg broja ćelija, koje kasnije u životu mogu da rezultiraju povećanim apetitom.

Povećanje masnih ćelija je povezano sa gojaznošću i njihov broj nije podložan promenama. Gojaznost koja nastaje u detinjstvu i nastavi se tokom života ima veći rizik za nastanak zdravstvenih problema, od gojaznosti koja je kasnije stečena. Istraživanja pokazuju da gojazne osobe imaju sporiji bazalni metabolizam i energetska potrošnja je smanjena.

Održavanje procenta telesne masnoće je važno za zdravlje celog organizma. Procenat ukupne masnoće kod žena treba da bude oko 20% od ukupne težine tela, a kod muškaraca oko 16%. Povećanje ili smanjenje iznad ovih okvira utiče na zdravstveno stanje svakog pojedinca.

Telesna masnoća koja je u potrebnim okvirima, organizmu obezbedjuje pravilno funkcionisanje. Pruža izolaciju i zaštitu od termičkih ili mehaničnih promena. Oblaže organe i obezbedjuje zaštitnu ulogu. Vitamini A, D, E  i K su liposolubilni, što znači da za njihovu apsorpciju su neophodne masti. 

UZROCI ZA POVEĆANJE MASNOĆE

Možemo reći da postoji nekoliko faktora koji utiču na telesnu težinu. Najčešći su psihološki, fizička neaktivnost, pogrešan izbor dijeta. Nasledje i sredina u kojoj živimo sa izborom navika, genetika i endokrini razlozi su faktori koji se isto ubrajaju kao mogućnosti kod nastanka gojaznosti. 

Često je problem veći unos hrane, a da nismo svesni energetske neravnoteže izmedju unosa i potrošnje. Količina kalorija koja je veća od potrebne i nedostatak fizičke aktivnosti, su najčešći uzrok. Jedan gram masti sadrži 9.3 kalorija, proteini 4.1 kaloriju i ugljeni hidrati 4.3 kalorije. Osnova koja je organizmu neophodna je za bazalni metabolizam i dnevnu aktivnost. Svaki višak se taloši u masnom ( adipoznom ) tkivu. Da bi ste izbegli gojaznost morate da vodite računa da kalorijski unos ne bude ni manji od potrebnog, a ni veći. Druga važna činjenica je da namirnice budu pravilno spojene i izbalansirane. Jednaki odnosi svih makronutritivnih elemenata u svakom obruku obezbedjuju zdravlje i dobar izgled.

Fizička aktivnost kao jedan od prvih i osnovnih faktora, je najčešći razlog za usporavanje metabolizma i samim tim za promenama navika koje dovode do gojaznosti. Kalorijski unos namirnica treba da bude u balansu sa fizičkom aktivnošću, za siguran rezultat. Ubrzavanje metabolizma će osigurati pravilan raspored telesne konstitucije, dobar promet metrija i pravilan metabolizam. Dijete sa manjim kalorijskim unosom. bez fizičke aktivnosti, ne mogu da obezbede trajne rezultate, ni dobru energiju. Odaberite pravila program ishrane i uskladite sa treningom i rezultate neće izostati.

U komentarima se gojaznost često vezuje sa endokrinim i genetskim faktorima. Činjenica je da njihova povezanost je samo u odnosu 1 prema 1000. Čak i kada postoji neko endokrino oboljenje, odredjena osoba je gojazna jer je unos enerije veći od potrošnje. Gojazni ljudi imaju češće dijabetes od ljudi sa normalnom ili idealnom težinom. Tako da  je i tu uzrok gojaznost, a dijabetes posledica. Posle gubitka telesne težine i uvodjenja fizičke aktivnosti kod ovih osoba se nivo šećera u krvi pozitivno menja. U većini slučajeva se sa pravilnim navikama dovodi u kontrolu.

Neka istraživanja pokazuju da genetski dobijamo broj masnih ćelija. Popunjavanje sadržavaja tih ćelija zavisi od načina života. Čak i u slučajevima kada postoji genetska osnova, sprovodjenje dijeta i redovne fizičke aktivnosti su i dalje osnova za odredjivanje nastanka gojaznosti.


IZRAČUNAVANjE TELESNE MASNOĆE

Izračunavanje telesne masnoće može da se odredi na nekoliko načina. Danas postoje razne vrste digitalnih aparata za odredjivanje telesne konstitucije i odnosa nemasne i masne mase tela. Ovi odnosi su važni, pored toga što su pokazatelji rezultata, za izračunavanje unosa belančevina, masti i ugljenih hidrata u programima ishrane. Sa ovim proračunima možete tačno da pratite u kojim odnosima se menja sastav tela tokom procesa treninga ili dijete.

Ako želite da izračunate telesnu masnoću, a nemate vagu za merenje ovih parametara možete da se izračunate približan proračun. Medjunarodni priznati proračun je Index telesne mase ITM (body mass index BMI ). Dobija se kada svoju težinu podelite sa svojom visionom na kvadrat:

ITM = TEŽINA (kg) / VISINA (m2)

primer za žene ; teški ste 69 kg, a visoki 1.65 cm. Vaš ITM JE 25.3

  • ITM manji od 18.5 - nedovoljna telesna težina
  • ITM od 18.5 do 24.9 - normalna telesna težina
  • ITM od 25 do 29.9 - mali višak kilograma
  • ITM od 30 do 34.9 - umerena gojaznost
  • ITM od 35 do 39.9 - gojaznost
  • ITM više od 40 ozbiljna gojaznost

više o programima mršavljenja možete da pročitate na linku http://branislavafitness.com/mrsavljenje/