PROGRAMI TRENINGA

PROGRAMI TRENINGA

MRŠAVLJENJE

DVA VAŽNA PRAVILA ZA USPEŠNO MRŠAVLjENjE

Programi treninga za korekciju telesne težine imaju osnovu pravilan balans namirnica i dobar režim ishrane uklopljen sa dnevnim aktivnostima. Svaki program mršavljenja je najbolje kada je individualno prilagodjen. Tačan unos svih makro i mikronutritivnih elemenata sa energetskom potrošnjom je sigurno zdrav rezultat. Dijeta treba da obezbedi dovoljne količine hranljivih materija i dovoljan kalorijski unos. Trajni rezultati su jedino mogući sa pravilnim balansom ishrane i treninga.

Programi treninga u zoni srčane frekvencije za mršavljenje

Uklapanje srčane frekvencije sa treningom i izračunavanje koji su parametri za postizanje cilja, su siguran, brz i bezbedan način. Zona srčane frekvencije, kada želite da mršavite, je 60 do 70 % od maksimalne. Izračunavanje i uklapanje vežbi i programa treba da bude takav da većinu vremena u treningu budete u željenoj zoni. Pravilna ishrana uklopljena sa odgovarajućom zonom je

NAJBOLJI I NAJSIGURNIJI NAČIN ZA MRŠAVLjENjE

Rezultate koje možete da očekujete i kako bolje da uklopite trening možete detaljnije da pročitate na sledećem linku:

Više o načinu treninga i pravilima za zdravo mršavljenje http://branislavafitness.com/mrsavljenje/

KOREKTIVNO VEŽBANJE

ISPRAVLjANjE DEFORMITETA TELA ILI PREVENTIVNO VEŽBANjE

Korektivno vežbanje predstavlja osnovni vid delovanja kod prevencije i otklanjanja defotmiteta tela. Korektivne vežbe su terapeutske vežbe koje su sastavni deo kineziterapijskih programa. U velikoj većini slučajeva je i jedina mera koja se sprovodi. Može da se sprovodi kao osnovni program, kada se radi o prevencijama, u ostalim slučajevima se program izradjuje na osnovu anamneze i tačnih podataka o telesnom stanju. Programi vežbanja se sastavljaju na osnovu parametara koje mušićne grupe su oslabljene, a koje su skraćenje. Delovanje je ciljano na odredjen deo tela, sa ciljem postizanja pravilnog telesnog balansa.

Deformiteti kičmenog stuba

Odstupanja u držanju kičmenog stuba su moguća i mogu da se manifestuju na sledeći način:

  • -KIFOZA je pogrbljenost i najčešće je lokalizovana u grudnom delu kičmenog stuba. Predstavlja posturalni ili telesni deformitet na aktivnim i pasivnim strukturama kičmenog stuba. Konveksitet krivine je okrenut prema nazad i dijagnostikuje se u sagitalnoj ( bočna strana ) ravni. Vrlo često se javlja u kombinaciji sa lorodozom, jer odstupanja u jednom pravcu često povlače i ostala odstupanja. Kifotično držanje torakalnog dela kičme je praćeno i poremećajem držanja glave, koja je pomerena unapred (proturzija). Više o kifozi na linku http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/kifoza/

-SKOLIOZA je bočna (lateralna) devijacija kičmenog stuba izražena u frontalnoj ravni.  Može da ima blaži oblik, a često i komplikovan kada predstavlja ozbiljan poremećaj za aktivne i pasivne delove tela. Ako se na vreme ne otrkrije i sanira može da dovede do telesne unakaženosti zbog izraženih deformacija na pršljenovima i rebarnim lukovima. Više o skoliozi na sledećem linku http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/skolioza/

-LORDOZA  kičmenog stuba fiziološki se može konstatovati u vratnom i lumbalnom delu. Krivina u vratnom delu ne sme biti veća od 3 do  4 cm, a u slabinskom 4 do  5 cm. Lordoza se manifestuje naglašenim konkavitetom koji je usmeren nazad, lokalizovan najčešće u lumbalnom delu kičme. Po načinu nastanka lordoza može biti urodjena ili stečena. Više na linku http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/lordoza/

-KIFO LORDOZA je naglašena torakalna kifoza i lumbalna lordoza

-OKRUGLA LEDjA su zaobljena ledja sa krivinom koja se spušta sve do lumbalnih pršljenova

-RAVNA LEDjA se smatra poremećaj kičmenog stuba kod kog su smanjene ili potpuno izostale fiziološke krivine.

X NOGE - GENU VALGUM

U najvećem broju slučajeva se radi o obostranom deformitetu kolena, redje jednostrano. Ovde imamo zakrivljenje natkolenice i potkolenice. Konveksno je sa unutrašnje strane. Kolena se dodiruju, a stopala se nalaze u nepravilnom položaju, što otežava hodanje, trčanje.. Ovaj deformitet ima oslabljene unutrašnje mišiće natkolenice i potkolenice, a spoljašnje grupe mišića su skraćene.

O NOGE - GENU VARUM

Ovaj deformitet predstavlja je konveksno okrenut ka spoljnim stranama nogu. Oslabljeni su mišići spoljne strane nogu, a skraćeni sa unutrašnje strane. Iskrivljenje se obično nalazi u dve trećine natkolenice i u gornje dve trećine potkolenice.

HIPEREKSTENIZIJA KOLENA - GENU RECURVATUM

poremećaj kod kog je ugao izmedju natkolenice i kosti potkolenice (tibie) otvoren napred.

STOPALO ima formiran uzdužni i poprečni svod i pravo postavljenu Ahilovu tetivu. Stopalo se pri pregledu posmatra sa svih strana i sa udaljenosti od najmanje jednog metra. Poremećaji izgleda stopala su prvenstveno posledica nedovoljno dobre funkcionalnosti. 

PES VALGUS - je spuštena unutrašnja, podignuta spoljašnja ivica stopala. 

 PES PLANUS - RAVNO STOPALO

Ravno stopalo se najčešće sreće kod školske dece. Normalno stopalo ima dva svoda: uzdužno i poprečno. Kod deformiteta se obično sreće popuštanje prvo uzdužnog,  a zatim i poprečnog svoda.  Uzroci, ako nisu urodjeni, mogu da budu nepravilne navike, loša obuća,  gojaznost.

Više o kineziterapiji pročitajte na linku http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/2020/03/14/kineziterapija-u-cilju-korekcije/

JEVTOVIĆ BRANISLAVA,  fizioterapeut, sportski trener, Fit element

REKREATIVNO VEŽBANJE

KOMBINACIJA NEKOLIKO PROGRAMA ZA NAJBOLjE REZULTATE

Aktivan stil života je skup ponašanja, navika i postupaka koji se primenjuju u svakodnevnim aktivnostima. Rekreativno vežbanje je veoma važan deo ovog procesa i svega što možemo da nazovemo FIT FORMA. Način planiranja vežbanja i sprovodjenje kod rekreativaca je daleko zdravije od profesionalnih programa. Zone srednjeg opterećenja u treningu na duže staze daju najbolje rezultate. Praćenje zakonitosti u zdravstvenim načelima, će obezbediti zdraviji život.

Jedna od zakonitosti uspešnog trenažnog procesa je RAZNOVRSNOST u izboru vežbi, načinu treninga. Promene su ključ uspeha i izbegavanje nastanka stagnacija u napretku.

Aerobnim treninzima dodajte vežbe drugačije po intenzitetu i načinu izvodjenja. Kombinujte sporije i brže izvodjenje. 

Individualna procena, u intenzitetu treninga i praćenje napretka, je osnova svakog dobrog programa. 

KORISNI LINKOVI :

PERSONALNI TRENING  http://branislavafitness.com/personalni-trening/

ONLINE TRENING  http://branislavafitness.com/online-program/

ZDRAVA ISHRANA  http://branislavafitness.com/zdrava-ishrana/