Vežbe sa streč trakom

vežbe sa streč trakom

Vežbe sa streč trakom se mogu upotrebiti i u fitnesu i kineziterapiji. Veliki broj vežbi i kombinacija sa kojim je moguće poboljšati izdrživost, pokretljivost, ali i oblikovati telo, ovaj rekvizit čini nezaobilaznim u vežbanjima. Trening za velike mišićne grupe ili izolovane delove tela je moguće prilagoditi sa programom koji će pružiti adekvatne rezultate.

Postoji nekoliko družina, jačina, zatvorene i dužne trake, tako da je moguće da se prilagode vežbe i kombinuju radi raznovrsnosti i boljih rezultata. Uvek je bolje da počnete sa korišćenjem slabijih traka i zatim da povećavate opterećenje. Isto kao i izbor vežbi, krenite od lakših opcija ka težim. Vežbajte bezbedno i izbegnite eventualne povrede zbog preopterećenja. Vežbe sa streč trakom mogu da budu dopuna svim vrstama treninga.

Vežbe mogu da se rade za gornji deo tela, što je uglavnom slučaj sa dugim trakama, a kratke zatvorene trake se koriste za vežbe za noge i gluteus. Uvek je moguće, ako želite intenzivniji trening, da kombinujete obe. U kružnim, inervalnim treninzima, možete da ih kombinujete sa ostalim rekvizitima. Najvažnija razlika kod traka je njihovo opterećenje. To je osnova za izbor trake. Prilagodjavanje opterćenja zahtevima treninga, omogućava sprečavanje pogrešnog izvodjenja pokreta i samim tim mogućnost nastanka povreda.

Vežbe sa trakom – prednosti

Najvažnija prednost u korišćenju traka sa opterećenjem u odnosu na tegove je bezbednost i veća mišićna angažovanost. Obe vrste vežbi uključuju opterećenje, ali sa trakama je veća amlituda pokreta i daleko manje opterećenje na zglobove. Veći je broj angažovanih mišića , jer pokret nije limitiran faktorima koji su obavezni kod vežbi sa tegovima npr.zauzimanje odgovarajućeg položaja prilikom izvodjenja, zbog težine je nekad nemogće odraditi funkcionalne pokrete, osim kada su težine male.

Vežbe sa streč trakama omogućavaju izvodjenje pokreta i jačanje mišića koji se funkcionalno koriste u svakodnevnim aktivnostima. Karakteristike ovih pokreta imaju prednosti jer obezbedjuju telu prirodna kretanja i ne sprečavaju zbog hipertrofija mišića odredjene pokrete. Dnevne aktivnosti postaju lakše za izvodjenje.

Opterćenje koje se vrši na zglobove i strukture u njima je mnogo manje nego kod vežbi sa tegovima. Zato se savetuje početnicima i rekreativcima da prve treninge rade sa trakama da bi ujedno i ojačali sve stabilizatore i strukture u i oko zglobova. Kasnije je dobro da se ove vrste vežbi ubacuju bar dva puta nedeljno po 20 minuta.

Vežbači koji imaju potrebu da razvijaju aerobnu izdržljivost veoma lako mogu trake da kombinuju u ovim vrstama treninga. Rezultati su odlični i podešavanja jačine traka će napraviti dinamiku kakva je potrebna da bi se ispunio ovaj zahtev.

Najvažnije što bih istakla kod vežbi sa trakom je to da su odlične kod popravljanja držanja tela i jačanja opružača kičmenog stuba. Način na koji se angažuju mišići obezbedjuje čvrstinu potrebnu za održavanje zdravog stava i pravilne pokretljivosti. Mnoge vežbe u kineziterapijskim programima koriste traku u svojim programima.

Tehnički traka zauzima veoma malo mesta i možete da je spakujete u najmanju torbu, praktična je i možete da je nosite uvek sa sobom. U nastavku možete da pogledate četri vežbe koje sam odabrala za popravljanje držanja tela. Možete da mi pišete ako su vam potrebne dodatne informacije ili programi treninga -mail : branislavafitnes@gmail.com

Više o DOBROJ POSTURI možete da pročitate na sledećem linku http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/2020/06/19/dobro-drzanje-tela-dobra-postura/

Više o PROGRAMIMA VEŽBI možete da pročitate na sledećem linku http://branislavafitness.com/fitnes-programi/

Branislava Jevtović

sportski trener / fizioterapeut

ZAKAŽI TERMIN fitnes

ZAKAŽI TERMIN kineziterapija

Kineziterapija – lečenje pokretom

kineziterapija - lečenje pokretom

Kineziterapija potiče od grčke reči kinesio – pokret i terapeia – lečenje i u doslovnom smislu može da se prevede kao lečenje pokretom. Predstavlja moćno sredstvo u prevenciji i korekciji deformiteta tela. Terapeutske vežbe se primenjuju u procesu fukcionalnog osposobljavanja posle povreda, oboljenja ili nekih drugih stanja kojim su izazvani poremećaji funkcionisanja organizma.

Kineziterapija – lečenje pokretom je deo fizikalne terapije koja koristi doziran, indikovan, terapijski i efikasan pokret u cilju razvijanja, očuvanja, ponovnog uspostavljanja ili prilagodjavanja nekog dela tela. Zadatak je povećanje mišićne snage, elastičnosti, obima pokreta, poboljšanje koordinacije, delovanje na koštane deformitete, psihičko delovanje…

kineziterapija - lečenje pokretom

Korektivna gimnastika (u terapijskom delovanju) je skup aktivnosti i pokreta koji se koriste za otkanjanje deformiteta i poremećaja u držanju tela. Preventivnim vežbanjem može da se izbegne nastanak poremećaja. Najčešći deformiteti tela su kifoza, skolioza ili lordoza. Nekad i kombinovane i udružene, strukturalne ili funkcionalne. Najvažnije je regovati na vreme i tada su prognoze za rešavanje problema najbolje. Korekcija deformiteta se sprovodi individualnim programom u zavisnosti od anamneze. Vežbama je moguće ispraviti deformitete tela. 

DEFORMITETI KIČMENOG STUBA : KIFOZA, SKOLIOZA, LORDOZA

Kifoza – kyphosis je pogrbljenost i najčešće je lokalizovana u grudnom delu kičmenog stuba. Predstavlja posturalni ili telesni deformitet na aktivnim i pasivnim strukturama kičmenog stuba. Konveksitet krivine je okrenut prema nazad i dijagnostikuje se u sagitalnoj ( bočna strana ) ravni. Vrlo često se javlja u kombinaciji sa lorodozom, jer odstupanja u jednom pravcu često povlače i ostala odstupanja. Kifotično držanje torakalnog dela kičme je praćeno i poremećajem držanja glave, koja je pomerena unapred (proturzija).

Lečenje kifotičnog držanja se sprovodi uz adekvatan program vežbanja,  gde se pravilno odredjuju vežbe za jačanje oslabljenih mišića.  Vodi se računa i o adekvatnom izboru pokreta za skraćenu grupu mišića. Redovnost je kao i kod ostalih deformiteta obavezna.

Terapeutsko vežbanje se sastoji od uvodnih vežbi, vežbi istezanja skraćene muskulature i jačanja oslabljene muskulature. Vežbe disanja i relaksacije. Autokorekcija držanja glave, vrata i ledja se prvo uči ispred ogledala, a kasnije bez ogledala. Savetuje se plivanje, odbojka, košarka, atletika, pravilno nošenje školske torbe, spavanje na ravnom sa niskim uzglavljem, korekcija nepravilnog izvodjenja dnevnih aktivnosti ( http://branislavafitness.com/kineziterapija-kifoza-kifoticno-lose-drzanje/ ).

Kineziterapija – lečenje pokretom kod skolioza i skoliotičnog lošeg držanja podrazumeva adekvatan izbor programa vežbi. Ovaj deformitet je specifičan i smatra se kompleksnijim iz razloga što se vežbanje razlikuje za desnu i levu stranu tela u zavisnosti od konveksne i konkavne strane.

Kineziterapija skolioza, izbor vežbi koji će se primeniti, se prvenstveno bazira na anamnezi, odnosno vrsti, lokaciji i uglu koji je zahvaćen.

Prema svojoj lokalizaciji , odnosno prema veličini zahvaćenih delova kičmenog stuba, delimo ih :

– torakalna skolioza kod koje se celo telo iskrivilo u levu ili desnu stranu. Konveksni ugao odredjuje stranu skolioze.-parcijalnaskolioza zahvata samo pojedine delove kičmenog stuba
– kompenzatornaskolioza kod koje se jedan deo kičmenog stuba krivi u jednu stranu , a drugi u drugu. Tzv S skolioza ili duplex . Ovde dodajemo i triplex skoliozu gde je zakrivljenje u kičmenog stuba u više pravaca.

Kineziterapija – lečenje pokretom kod lordoze lordotičnog lošeg držanja se može konstatovati kod lumbalnogi vratnog dela kičme. Odstupanja u vratnom delu 3 do 4 cm i u lumbalnom 4 do 5 cm, od pravilnog položaja, su lordoze. Preventivna ponašanja i autokorekcije svakodnevnih aktivnosti su najbolji način za ispravljanje lordotičnog lošeg držanja. Kao i kod ostalih loših držanja i ovde je korektivno vežbanje najvažnija aktivnost.

Kineziterapija lordoze i lordotičnog lošeg držanja obuhvataju programe vežbi koji su individualno prilagodjeni.

Kod slabosti mišića, sto je karakteristično za lordotično loše držanje, programi vežbi se formirani na jačanje oslabljenih struktura, a istezanje skraćenih. Svaki čas se sastoji od uvodnih vežbi, vežbi jačanja i vežbi istezanja. U zavisnosti od anamneze programi se prave individualno za najbolje rezultate.

Vežbe za dobru posturu možete da radite svakodnevno. U okviru vežbi iz osnovnih programa se održava mišićna snaga i izdržljivost, mobilnost zglobova i fleksibilnost tkiva, podiže se nivo celokupne funkcionalnosti organizma što doprinosti boljem obavljanju svakodnevnih aktivnosti. primer vežbi na linku : https://www.youtube.com/watch?v=1NWKYEnbMkM .

Osnovni programi u kineziterapiji počinju vežbama zagrevanja koje imaju za cilj da podignu opštu mobilnost organizma. Pripremaju aktivne i pasivne strukture za zahtevnije pokrete. Podižu metabolizam i ubrzavaju promet materije. Uvodne vežbe su uvek prva i neizostavna celina koja se sprovodi na početku svakog programa. Vežbe istezanja se sprovode posle zagrevanja i imaju za cilj dodatno istezanje tetiva i ligamenata uz povećanje amplitude pokreta i fleksibinosti.

Fleksibilnost je sposobnost mekih tkiva da se istegnu i omoguće obim pokreta u zglobovima.

Aktivan obim pokreta je stepen do kog može da se izvrši pokret uz mišićnu kontrakciju, dok je pasivan obim pokreta takav da je izazvan primenom neke spoljne sile. Vežbe fleksibilnosti ili istezanja primenjuju se za održavanje obima pokreta ili uspostavljanje novog kada je isti ograničen. U terapijskoj svrsi se koristi i kod kontraktura (skraćenje mekih tkiva koje ograničava obim pokreta).

Vežbe za jačanje oslabljenih, izduženih mišića su glavni deo terapije. Pravilan balans u odabiru vežbi treba da bude takav da krajnji cilj, ipak, bude postignuta snaga, elastičnost i fleksibilniost celog tela. Antagoniste treba istezati. Vodeći princip je postepeno progresivno opterećenje. Opterećenje se odnosi na obim vežbi i intenzitet.

U programu vežbi jačanja je naglasak na intenzitetu, a kod razvoja izdržljivosti na ponavljanju

Kombinacijom izometrijskih i izotoničnih vežbi se pravi plan u zavisnosti od nivoa deformiteta i faze rehabilitacije.

Vežbe disanja i relaksacije se rade u toku vežbanja. Prilagodjavanje sa izvodjenjem pokreta i pravilom pravilnog udisaja ili izdisaja. Istezanje i opušanje mišića posle rada je završna faza vežbanja.

Korekcije značajnijih funkcionalnih poremećaja, koje često imaju i strukturalne promene, zahtevaju specifičan program. Takav koncept zahteva prikupljanje podataka iz medicinske dokumentacije. Dobijeni podaci služe fizioterapeutu u cilju odabira postupaka i doziranje istih.

Autokorekcija i pravilno izvodjenje pokreta u dnevnim aktivnostima su značajan činilac u procesu ispravljanja i korekcije deformiteta. Više o tome pročitajte http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/ .

Više o dobroj posturi http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/2020/06/19/dobro-drzanje-tela-dobra-postura/

Još nešto o kineziterapiji http://www.fitelement.in.rs/kineziterapija/

Više o programima treninga http://branislavafitness.com/programi-treninga/

BRANISLAVA JEVTOVIĆ, sportski trener, fizioterapeut

WEIGHT LOSS, pravila kod mršavljenja

personalni trener

Mršavljenje ( weight loss ) i korekcija telesne težine i izgleda je jednostavan proces, ako odlučite da uskladite program ishrane sa treningom. Postoje DVA VAŽNA PRAVILA u ovom procesu. Dobar balans izmedju njih je najzdravija i najbolja opcija koju možete da odaberete.


MRŠAVLJENJE – PRVO PRAVILO


Programi ishrane koji su individualno prilagodjeni Vašoj telesnoj konstituciji i dnevnim aktivnostima, ako ih sprovodite, bez izuzetka moraju da Vam obezbede gubitak viška telesne masnoće i dobru energiju.
Kada kažem “prilagodjen” mislim da program ishrane mora da bude uskladjen i da Vam na prvom mestu odgovaraju namirnice koje koristite, da ih ima u dovoljnim količinama i što je najvažnije glad koja traje ili koja treba da se trpi ne treba da bude prisutna.


Izračunavanje procenta telesne masnoće je polazna tačka u pravljenu programa ishrane.
Svima je poznato da je mišić teži od masne mase i da vaga nije parametar za gubljenje masti. Ukupan procenat telesne masnoće (esencijalna i neesencijalna masnoća) kod žena treba da bude 20 do 24 %, a kod muškaraca 18 do 22 %.

Program ishrane


Izračunavanje masne i nemasne mase tela je drugi važan i ujedno i najvažniji parametar u pravljenju programa ishrane. Nemasna masa tela je zbir izmedju kostiju , mišića i zglobova, Na osnovu tih proračuna se radi unos makronutritivnih elemenata (ugljenih hidrata, masti i belančevina). Sve to treba da bude uskladjeno sa dnevnih aktivnostima, energetskim potrebama i ciljem koji želite da postignete.

VIŠE O TELESNOJ MASNOĆI NA LINKU http://branislavafitness.com/telesna-masnoca/

Programi ishrane treba da sadrže sve makronutritivne i mikronutritivne elemente, bez izuzetka.

Ne postoje namirnice koje su značajnije ili manje značajne.
Dijete sa malim kalorijskim unosom mogu da donesu više štete, nego koristi. Bazalni metabolizam i dnevna aktivnost moraju da imaju dovoljno energije. Nedovoljan unos kalorija iscrpljuje telo i dovodi do umora i zasićena. Česta pojava u tim slučajevima je naprad gladi koji se javi posle nekoliko dana. Kalorije su nam potrebne, ali birajte vrstu namirnica. Imajte u vidu da su obično zdrave namirnice isto i kalorične, ali od njih organizam može da uzme potrebne mikronutritivne i makronutritivne elemente.
Balans sa namirnicama je osnova dobrog zdravlja, izgleda i dobrog funkcionisanja celog tela.

VIŠE O PROGRAMIMA ISHRANE ZA MRŠAVLjENJE – WEIGHT LOSS NA LINKU http://branislavafitness.com/programi-ishrane/


Poručite svoj program već danas branislavafitnes@gmail.co

MRŠAVLjENjE – DRUGO PRAVILO

Potrebno je da trening radite u zoni u zavisnosti koji rezultat želite. Mršavite samo u zoni 60-70% Max.hearth rate. Program ishrane koji obezbedjuje dovoljne količine svih makronutritivnih elemenata sa uklopljenom zonom, siguran rezultat na duge staze.


PET ZONA

– zona dnevne aktivnosti koja je 50% maksimalne srčane frekvencije
– zona za regulisanje telesne težine 60-70% od maksimalne srčane frekvencije. Uz dobar program ishrane ovo je zona u kojoj mršavite
– aerobna zona je 70-80%. U ovoj zoni razvijate izdržljivost
– zona anaerobnog praga 80-90%
– crvena zona 90-100%

indivudualni trening

ZONA I TRENING http://branislavafitness.com/program-ishrane-i-zona-treninga-siguran-rezultat/


ZAPAMTITE, VIŠE NIJE UVEK I BOLjE

Ponekad je bolje napraviti i korak nazad kako biste napredovali. Ne zahtevajte od svog tela daleko više nego što su realne mogućnosti. Bioritam vašeg tela nije isti svakog dana. Fizička aktivnost značajno povećava energetsku potrošnju. Sa povećanjem potrošnje povećava se i potreba za kvalitetnijim programom ishrane.


Više o knjizi Želite li da mršavite pročitajte http://branislavafitness.com/zelite-li-da-mrsavite/
Više o pravilima mršavljenja : http://branislavafitness.com/2020/02/01/program-ishrane-i-zona-treninga-siguran-rezultat/

Mršavite i pratite : http://branislavafitness.com/2020/04/04/3-vazna-pravila-koje-moras-da-pratis-ako-stvarno-zelis-da-smrsas/

BRANISLAVA JEVTOVIĆ, personalni trener

ZAKAŽI TERMIN fitnes

PROGRAMI ISHRANE KOD MRŠAVLjENjA

KOD MRŠAVLJENJA

Programi ishrane, kod mršavljenja, koji su individualno prilagodjeni Vašoj telesnoj konstituciji i dnevnim aktivnostima, ako ih sprovodite, bez izuzetka moraju da Vam obezbede gubitak viška telesne masnoće i dobru energiju.

Kada kažem “prilagodjen” mislim da program ishrane mora da bude uskladjen i da Vam na prvom mestu odgovaraju namirnice koje koristite, da ih ima u dovoljnim količinama i što je najvažnije glad koja traje ili koja treba da se trpi, ne treba da bude prisutna.

Proračun izračuvanja telesne masnoće, koji se prvo radi, daje tačan odnos masne i nemasne mase tela. Tek tada može da se potrošnja uklapa sa dnevnim aktivnostima i tačno izračuna koliko kalorija je potrebno u toku dana. Energija koja je potrebna za bazalni metabolizam i dovoljno energije za dnevne aktivnosti možete da dobijete iz kvalitetnih namirnica. Izbor namirnica i način njihovog kombinovanja je osnova dobrog programa. Sve vrste namirnica treba da budu zastupljene u jednom programu ishrane. Ugljeni hidrati, masti i belančevine kada se ukombinuju u pravilnim odnosima u svakom obroku, će organizmu obezbediti pravilno funkcionisanje

Smanjivanje ili potpuno izbacivanje nekih namirnica, bez prethodnih analiza, dovode organizam u deficit, koji će pre ili kasnije morati da se nadoknadi. DOBAR BALANS je jedini trajni rezultat, bez yoyo efekta.

Šta sve jedan ZDRAV PROGRAM treba da sadrži na sledećem linku http://branislavafitness.com/zdrava-ishrana/

POLAZNA TAČKA PROGRAMA ISHRANE KOD MRŠAVLjENjA JE PRORAČUN TELESNE MASNOĆE…

Mršavljenje

Svima je poznato da je mišić teži od masne mase i da vaga nije parametar za gubljenje masti. Ukupan procenat telesne masnoće (esencijalna i neesencijalna masnoća) kod žena treba da bude 20 do 24 %, a kod muškaraca 18 do 22 %.

Izračunavanje masne i nemasne mase tela je važan parametar u pravljenju programa ishrane. Nemasna masa tela je zbir izmedju kostiju , mišića i zglobova, Na osnovu tih proračuna se radi unos makronutritivnih elemenata (ugljenih hidrata, masti i belančevina).  Sve to treba da bude uskladjeno sa dnevnih aktivnostima, energetskim potrebama i ciljem koji želite da postignete. Izbor i vrsta namirnica je Vaš izbor. Priprema, količine i način kombinovanja, je ono što čini program mršavljnja uspešnim. Koristite namirnice koje želite i volite u svom programu. Nije potrebno da u programu imate ono što ne želite da koristite. Ishrana treba da Vam bude prilagodjena, jer tada možete da računate da žete uspeti da uspostavite zdravu naviku ISPRAVNOG I ZDRAVOG IZBORA .

Ako želite više da saznate o telesnoj masnoći i načinu izračuvanja, možete da posetite sledeći link http://branislavafitness.com/telesna-masnoca/

” Zaboravite na dijete i tabele, jer ono što je svima nama potrebno je zdrav način ishrane. Potrebno je da u toku jednog dana unesete sve potrebne hranljive materije, kako bi vaše telo moglo da funkcioniše. Kada bude funkcionisalo na pravi način, sigurno nećete imati problema sa svvišnim kilogramima..”

” Zaboravite na gladovanje, jer time samo pogoršavate situaciju. Ne treba da gladujete da bi održali kilažu koju želite. Nije potrebno ni da gladujete , ako želite da se oslobodite suvišnih kilograma. Jedino što je potrebno je da promenite navike koje imate..”

delovi iz knjige ŽELITE LI DA MRŠAVITE http://branislavafitness.com/zelite-li-da-mrsavite/

Programi ishrane, kod mršavljenja, treba da sadrže sve makronutritivne i mikronutritivne elemente, bez izuzetka. Ne postoje namirnice koje su značajnije ili manje značajne.

Dijete sa malim kalorijskim unosom mogu da donesu više štete, nego koristi.  Bazalni metabolizam i dnevna aktivnost moraju da imaju dovoljno energije. Nedovoljan unos kalorija iscrpljuje telo i dovodi do umora i zasićena. Česta pojava u tim slučajevima je naprad gladi koji se javi posle nekoliko dana. Kalorije su nam potrebne, ali birajte vrstu namirnica. Imajte u vidu da su obično zdrave namirnice isto i kalorične, ali od njih organizam može da uzme potrebne mikronutritivne i makronutritivne elemente.

Balans sa namirnicama je osnova dobrog zdravlja, izgleda i dobrog funkcionisanja celog tela.

IZRADA PROGRAMA ISHRANE OBUHVATA:

– izračunavanje procenta telesne masnoće

– izračuvanje masne i nemasne mase tela

– odredjivanje količine ugljenih hidrata, masti i belančevina

– izbor namirnica

-kombinovanje namirnica

– predlog unosa vitamina i minerala

– predlog suplemenata za brži transport masnog sadržaja ( kod programa mršavljenja)

– predlog za fizičku aktivnost uklopljenu sa programom

Programi se rade individualno i prilagodjavaju se Vašim željama i mogućnostima.

Poručite svoj program već danas: branislavafitnes@gmail.com

Personalni trener, Branislava Jevtović

personalni trener

Izbor PERSONALNOG TRENINGA je uvek najbrža i najbezbednija opcija za praćenje. Ako želite brze i sigurne rezutate, ovo je najbolji izbor. Personalni trening je prilagodjen individualno sa tačno odredjenim ciljem i načinom vežbanja. Izbor vežbi, intenzitet i kombinacija programa zavise od uslova i mogućnostisvakog klijenta. Personalni trener radi izradu programa ishrane i treninga.

Rad sa personalnim trenerom podrzumeva praćenje programa ishrane i treninga.

Personalizovan program ishrane sa tačnim unosima makronutriyivnih elemenata (ugljenji hidrati, masti i belančevine) je uvek uskladjen sa dnevnim aktivnostima i energetskom potrošnjom.

Precizan izbor namirnica, količina i način pripreme su ono što možete da očekujete. Radi se na osnovu telesne masnoće svakog klijenta. Nemasna i masna masa su parametri za odredjivanje količine hrane u toku dana.

Dobar balans ishrane će obezbediti normalno funkcionisanje, bez gladi i teškoća prilikom sprovodjenja programa. Količine hrane se menjaju sa promenama telesnog sastava. Ako ste uključeni i u program vežbanja to će dodatno da promeni pristup.

VIŠE O PROGRAMIMA ISHRANE NA LINKU http://branislavafitness.com/zdrava-ishrana/

Više mišića – bolji bazalni metabolizam

Trening treba da se sprovodi minimum tri, a maksimum pet puta. Trajanje, za rekreativce od 45 min do 1 sata.

Personalni trener na osnovu informacija o zdravlju klijenta, trenutnom stanju telesne konstitucije i cilja, sprovodi program vežbanja. Program treninga će se uskladiti sa trenutnim stanjem i progresija će biti tokom rada.

Uskladivanje sa promenama, i promene u samom izboru vežbi, su sastavni deo trenažnog procesa. Kombinacija nekoliko vrsta treninga npr. kružni, intervalni, neke od vežbi iz pilatesa mogu da daju rezultat kompletnijeg pristupa. Svaki od programa može da ima adekvatnu dopunu. Vežbe istezanja su uvek ukombinobane u sve vrste treninga. Lično mislim da su vežbe jačanja posturalnih mišića obavezne u svim programima.

VIŠE O PROGRAMIMA TRENINGA NA SLEDEĆEM LINKU http://branislavafitness.com/programi-treninga/

Programi se izradjuju za decu i odrasle

Prilagodjavanje trening za dečiji uzrast u slučajevima kada se vodi računa samo o pravilnom rastu i razvoju ili kada treba da se otkloni neki deformitet, personalni trener formira vežbe uskladjene sa ciljem.

Ako postoji mogućnost izbora, sa personalnim trenerom je napredak brži, jednostavniji, sigurniji i uvek to prvo savetujem. Praćenje u kome su rezultati izvesni.

VIDEO TRENING ZA DECU https://www.youtube.com/watch?v=T2OWqpS3-K4

ONLINE TRENING http://branislavafitness.com/online-program/

Branislava Jevtović, sportski trener, fizioterapeut