PROGRAMI ISHRANE

PROGRAMI ISHRANE

ZDRAVA ISHRANA

OSNOVA ZDRAVOG ŽIVOTA

Zdrava ishrana je kombinacija pravilnog balansa svih hranljivih materija. Makronutritivni elementi - ugljeni hidrati, masti i belančevine treba da budu zastupljeni u jednakom odnosu u svim obrocima. Mikronutritivni elementi - vitamini i minerali u ovakvom pravilnom rasporedu imaju najbolju apsorpciju. Unos dovoljnih količine vode u toku dana je još jedan značajan parametar za pravilno funkcionisanje organizma.

Šta su hranljive materije?
Postoji pet različitih vrsta namirnica, koje čine zdravu ishranu i to su: ugljeni hidrati, masti, belančevine, vitamini, minerali i voda. Makronutritivni elementi su ugljeni hidrati, masti i belančevine, a mikronutritivni su vitamini i minerali. U programu ishrane mora da postoji zastupljenost svih elemenata. Sve hranljive materije su medjusobno uslovljene i ne mogu da funkcionišu odvojeno. Jedna zasebna grupa jedinjenja nikada ne sagoreva sama u organizmu.

VIŠE O ZDRAVOJ ISHRANI http://branislavafitness.com/zdrava-ishrana/

ISHRANA -
MRŠAVLjENjE

PRAVILNE KOMBINACIJE ZA NAJSIGURNIJI REZULTAT

Programi ishrane treba da sadrže sve makronutritivne i mikronutritivne elemente, bez izuzetka. Ne postoje namirnice koje su značajnije ili manje značajne.

Dijete sa malim kalorijskim unosom mogu da donesu više štete, nego koristi.  Bazalni metabolizam i dnevna aktivnost moraju da imaju dovoljno energije. Nedovoljan unos kalorija iscrpljuje telo i dovodi do umora i zasićena. Česta pojava u tim slučajevima je naprad gladi koji se javi posle nekoliko dana. Kalorije su nam potrebne, ali birajte vrstu namirnica. Imajte u vidu da su obično zdrave namirnice isto i kalorične, ali od njih organizam može da uzme potrebne mikronutritivne i makronutritivne elemente.

Balans sa namirnicama je osnova dobrog zdravlja, izgleda i dobrog funkcionisanja celog tela.

VIŠE O ISHRANI ZA MRŠAVLJENJE http://branislavafitness.com/programi-ishrane/