KINEZITERAPIJA

KINEZITERAPIJA

KINEZITERAPIJA

LEČENjE POKRETOM

Kineziterapija za decu i odrasle

Lečenje pokretom kod deformiteta kičmenog stuba, deformiteta kolena ili stopala, lumbalnog ili cervikalnog sindrom, diskus hernije, je najbolja opcija. Ciljan izbor vežbi se sprovodi na osnovu anamneze. Prilagodjavanje pokreta i vežbi u cilju poboljšanja, popravljanja ili očuvanja odredjenog dela tela je jedan od osnovinih zadataka u kineziterapiji. Terapeutskim vežbama se povećava pokretljivost svih struktura tela, utiče se na njihovu elastičnost i fleksibilnost, jačanje i poboljšavanje mišićne izdržljivosti. Individualni programi pružaju najbolje rezultate.
Lečenje pokretom je jedna od važnijih fizikalnih mera
U pokretu učestvuju mišići , kosti i zglobovi, a pod nadzorom centralnog nervnog sitema. Mišićna kontrakcija je osnovni element terapeutskog vežbanja. Mišićna neaktivnost dovodi do hipotonije, skraćivanja i disfukncije. Tako oslabljena muskulatura nije dobra potpora za kosti, zglobove i ostale strukture u telu. Mišićna aktivnost deluje na poboljšanje metabolizma i njegovo ubrzanje, protok krvi se ubrzava i generalno se podiže energetski nivo organizma. Kosti su povezane sa zglobovima i daju čvrstinu, oblik i potporu. Neaktivnost dovodi do demineralizacije, a pokret im daje čvrstinu, pravilan oblik, položaj. Aktivnost deluje i na zglobove i njihovo pravilno prehranjivanje i funkcijju. 


VRSTE TERAPUTSKIH VEŽBI


U kineziterapiji se koriste dve vrste terapijskih vežbi: ativne i pasivne. Aktivne predstavljaju rezultat voljne aktivnosti i mogu biti aktivne, aktivne sa opterećenjem, aktivno potpomognute. Izbor vežbi zavisi od mišićne ocene. Pasivne vežbe izvodi drugo lice kada osoba nije u stanj da ih izvede. Jedan od zadataka pasivnih vežbi je održavanje dužine mišića i sprečavanje skraćenja. Primenjuju se izotonične i izometrijske kontrakcije.


CILjEVI TERAPEUTSKIH VEŽBI

- poboljšavanje metaboličkih procesa
- poboljšavanje mišićne ishrane
- povećavanje lokalne cirkulacije
- poboljšavanje amplitude pokreta
- povećanje fleksibilnosti i pokretljivosti zglobova
- otklanjanje edema i bola, zbog ubrzanja prometa materije
i mnogi drugi

BOL U LEDjIMA I KINEZITERAPIJA

Bol u ledjima može imati uzrok različitog porekla. Ponekad se radi samo o funkcionalnim problemima, a ponekad je reč i o strukturalnim. Nastanak bola se povezuje najčešće sa nekim od oblika diskus hernije. U ovoj opciji medjupršljenska struktura pokazuje hernijaciju i iz tih razloga dolazi do nadražaja na sam nerv, što za posledicu ima bol.
Pokretanje i vraćanje mišićne jačine zbog stabilnosti kičmenog stuba, kineziterapiji daje najvažnije mesto. Izlaskom iz aktutne faze, osnovna terapijska indikacija jeste vežbanje. Na osnovu anamneze se izradjuju programi za otkanjanje bolova i poboljšavanje fleksibilnosti. Više o diskus herniji i programu pročitajte http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/diskus-hernija/. Individualna izrada i praćenje pružaju najbezbeniju opciju i najbrži rezultat.


DEFORMITETI TELA


Deformiteti kičmenog stuba (skolioza, kifoza, lordoza) se isključivo ispravljaju terapisjkim programom vežbanja http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/2020/03/14/kineziterapija-u-cilju-korekcije/. Jačanjem mišića koji su opušteni i sa druge strane istezanje onih koji su skraćeni. Promenom mišićnih disblansa se dobija balans i vraćaju se koštane strukture u pravilan odnos. Najbolje je regovati dok su nepravilnosti male i u dečijem uzrastu su ispravljanja sa najboljim rezultatima. Važno je napomenuti da je i ovde prevencija najbolji lek i vežbama se može na pravilan način delovati na rast i razvoj kod dece.

Više o skoliozi: http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/skolioza/

Više o kifozi: http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/kifoza/

Više o lordozi: http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/lordoza/